Virustransmissie bij covid-19

De rol van aerosolen
Ter discussie
07-09-2020
Johannes C.C.M. in ’t Veen, Maurice de Hond en Atze C. Boerstra

Wereldwijd maakt covid-19 vele slachtoffers. Het voorkomen van infectie, en dus het voorkomen van transmissie van het SARS-CoV-2-virus, is essentieel om de pandemie onder controle te krijgen. Wat is de rol van virustransmissie via aerosolen?

Reacties (2)

Inloggen om een reactie te plaatsen
Stijn Mattheij
15-09-2020 16:43

Dichotomie bij 1,5 meter is te simpel

Het fysisch beeld van de transmissie van COVID-19 (in het artikel geschetst in figuur 1) gaat uit van een te simpele dichotomie tussen het korte- (< 1,5 meter) afstandsbereik en de langere afstanden (> 1,5 m). Korte afstanden zijn het domein van de grote druppels (diameter groter dan 5 micron), lange afstanden van aerosolen (< 5 micron). Dit beeld staat buiten de werkelijkheid. Iedereen die zich met het modelleren van fijnstof emissies bezighoudt, weet dat de maximum concentratie zich altijd bij de bron bevindt. Dat betekent dat ongeacht of je nou buiten of binnen bent, ventilatie of geen ventilatie, dat je altijd uit de buurt van de bron moet blijven. Als je van aerosolen als transmissiekanaal uitgaat, dan betekent dat dus dat je automatisch van afstand houden mede als preventiemaatregel uitgaat.

Stijn Mattheij, (gepensioneerd) HBO docent/onderzoeker

Hans in 't Veen
16-09-2020 16:28

reactie auteurs

Dank voor uw merking, waarin u aangeeft dat een scherpe scheidslijn bij de aerosol vorming niet bestaat met betrekking tot deeltjesgrootte en afstand.

Wij zijn het eens met uw aanvulling in dezen; en hebben in de lijn hiermee in het artikel zelve reeds deze nuancering gepoogd aan te geven door te benoemen dat er landen zijn die 1 meter, soms 1,5 meter dan weer 2 meter afstand aanhouden. Deeltjesgrootte van de aerosol is eveneens geen absoluut getal en varieert van kleiner dan 5 tot zelfs 20 micrometer. Formatie van deze aersolen wordt deels bepaald door de wijze waarop de grotere druppels uitdrogen na vrijkomen met spreken: hierin is temperatuur, luchtvochtgheid maar bijvoorbeeld ook electrische lading van belang, naast hygroscopische eigenschappen.  

Modelmatige studies laten zien dat de zogenaamde "short range" aerosols het meest relevant zijn voor virus overdracht.

Inderdaad zijn deze nuaceringen relevant, edoch was het focus van het artikel daar niet primair op gericht, en maakte deze nuacering de boodschap van de beschouwing niet anders.    

Namens de auteurs,

Hans in 't Veen, longarts