Verslag der werkzaamheden van het Amsterdamsch genootschap tot bevordering der koepokinenting voor minvermogenden, geduren het jaar 1880

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1881;25:105-9