Verslag der centrale commissie voor de beroepsbelangen naar de verhouding van gemeente-geneesheren en gemeentebesturen

Klinische praktijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1910;54:1529-31