Verbeeningskernen en versmelting van epiphyses en diaphyses aan de hand

Onderzoek
Broek, A.J.P. van den
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1926;70:670