Veertigjarig-artsjubileum W. Poolman

Wilde, P.A. de
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1933;77:2360-1