Van voor naar achter, van links naar rechts

Yvo Smulders
Yvo Smulders
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:B1793

artikel

Tuurlijk willen we u met het NTvG het nieuwste van het nieuwste brengen. Helemaal vooraan gebeurt het immers. Snelle en grootste ontwikkelingen maken geneeskunde spannend en heldhaftig. Maar wie het kleine niet eert… Deze week hebben we ruim aandacht voor het stukgoed in de achterhoede van de geneeskunde en zien we hoeveel we daar laten liggen.

‘Achterhoedegevechten verdienen meer aandacht en geld’

Zo weten we al jaren alles van kunstmatige beademing in buikligging bij patiënten met een acute longaandoening zoals covid-pneumonie, maar hebben we vrijwel geen sjoege van de effectiviteit van buikligging bij niet-beademde patiënten (D5634). Ook behandelden we al sinds lange tijd neonatale hypoglykemie met een infuus, totdat iemand bedacht dat orale glucose zo’n infuus wellicht kan voorkómen (D5466). Nogal wiedes? Zeker, maar waarom hebben we het dan niet veel eerder bedacht en onderzocht? Appendicitis ten slotte is ook niet van gisteren, maar nog immer worstelen we met de simpele vraag of antibiotica dan wel operatie de voorkeur heeft (D5636). Deze zogenaamde achterhoedegevechten verdienen veel meer aandacht en onderzoeksgeld.

Een ander stuk dat de aandacht trekt is de soort van zorg-kieswijzer van Zaat en Mackenbach (D5900). Vooral op de gebieden leefstijl, preventie en klimaatbeleid worden er veel scherpe links-rechtsverschillen uitgelicht. U moet het maar lezen en er het uwe van vinden.

Zelf geloof ik trouwens niet zo in het nut van onderscheid in links en rechts. Historisch gezien is het ook een problematisch onderscheid, van bokken tot schapen (Mattheüs 25 vers 33), van konings- tot hervormingsgezinden (Frankrijk, 1789), van liberaal tot confessioneel en van arbeid tot kapitalisme. Kortom, een rommeltje, en u doet er volgens mij verstandig aan uzelf niet links of rechts te vinden, maar gewoon te bedenken wat u juist en belangrijk vindt.

Auteursinformatie

y.smulders@ntvg.nl

Contact (y.smulders@ntvg.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties