Tumorrecidief in de gespaarde borst; een tweede kans?

Klinische praktijk
J.A. Roukema
A. Dolman
B. Maat
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:2593-5

Dames en Heren,

Minstens 1 op de 10 vrouwen in ons land moet in de loop van haar leven worden behandeld wegens borstkanker. De vraag of de borst daarbij gespaard kan blijven, wordt dan ook zowel aan de huisarts als aan de chirurg regelmatig gesteld. Vaak kan bij de primaire behandeling van het mammacarcinoom de betrokken borst worden gespaard zonder dat dit de overlevingskansen van de patiënten ongunstig lijkt te beïnvloeden.1 Ook na een in opzet afdoende borstsparende behandeling blijft de kans op een tumorrecidief in de behandelde borst bestaan. Omdat deze behandeling pas in de loop van het laatste decennium in ons land algemeen is geworden, bestaat er tot nu toe weinig ervaring met de bepaling en de behandeling van een lokaal recidief. Wanneer de landelijke screening op borstkanker te zijner tijd het beoogde effect heeft, zal het percentage patiënten dat een borstsparende behandeling kan ondergaan, toenemen en…

Auteursinformatie

St.Elisabeth Ziekenhuis, Werkgroep Oncologie, Postbus 90151, 5000 LC Tilburg.

Afd. Chirurgie: dr.J.A.Roukema, chirurg.

Afd. Interne Geneeskunde: A.Dolman, internist.

Afd. Radiotherapie: dr.B.Maat, radiotherapeut.

Contact dr.J.A.Roukema

Ook interessant

Reacties