Tijdschrift voor Inlandsche Geneeskundigen (Eerste Jaargang)

Media
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1894;38:220-1