Tetanie als oorzaak van stuipen bij kinkhoest

Onderzoek
Bruin jr., M. de
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1926;70:776