Sympathicomimetisch syndroom door auto-intoxicatie met methylfenidaat

Klinische praktijk
L.F.D. van Vulpen
M.M. Malingré
R. Lange
A.K.M. Bartelink
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:2661-4
Abstract

Samenvatting

Een 31-jarige man had naar eigen zeggen meer dan 100 tabletten methylfenidaat 10 mg ingenomen in combinatie met 20 tabletten ibuprofen 400 mg en 2 flessen wijn. Bij opname werden tekenen gezien van het sympathicomimetisch syndroom: motorische onrust, hallucinaties, mydriasis en sinustachycardie. Patiënt werd behandeld met actieve kool en laxans per os. Gezien de mogelijk letale dosis volgde observatie op de afdeling Intensive Care. Het klinische beeld verbeterde snel en patiënt werd 36 h na opname ontslagen uit het ziekenhuis. Toxicologisch onderzoek toonde een ethanolspiegel in plasma van 2,7 promille. De maximale serumconcentratie methylfenidaat bedroeg 176 μg/l, bij een therapeutisch bereik van 5-40 μg/l. De actieve metaboliet ethylfenidaat was eveneens in een toxische concentratie aanwezig. De behandeling van potentieel ernstige intoxicaties met methylfenidaat omvat resorptieverminderende maatregelen, zorgvuldige observatie en zonodig ondersteuning van vitale functies.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:2661-4

Auteursinformatie

Meander Medisch Centrum, Postbus 1502, 3800 BM Amersfoort.

Apotheek: mw.dr.M.M.Malingré en hr.R.Lange, ziekenhuisapothekers.

Contact Afd. Interne Geneeskunde: mw.L.F.D.van Vulpen, coassistent; hr.dr.A.K.M.Bartelink, internist-intensivist (akm.bartelink@meandermc.nl)

Ook interessant

Reacties