Spectrum van psoriatische aandoeningen
Open

Stand van zaken
12-08-2019
Juliëtte N. Pouw, Emmerik F.A. Leijten, Janneke Tekstra, Deepak M.W. Balak en Timothy R.D.J. Radstake

Samenvatting

  • Psoriasis is een veelvoorkomende, immuungemedieerde aandoening die zich primair uit als huid- en nagelafwijkingen.
  • 6-41% van de psoriasispatiënten ontwikkelt artritis psoriatica (AP); AP kan zich onder andere manifesteren als perifere artritis, axiale spondyloartritis, dactylitis en enthesitis;
  • Vanwege het heterogene klinische beeld is AP soms lastig te herkennen, wat mogelijk resulteert in blijvende gewrichtsschade en functionele beperkingen.
  • Sommigen beschouwen psoriasis en AP als 2 uitingsvormen van 1 ziekte, omdat de multifactoriële ontstaanswijze van psoriasis en AP grotendeels overlappen.
  • Psoriatische aandoeningen gaan gepaard met een hoge ziektelast, een verminderde kwaliteit van leven en comorbiditeit, waaronder psychiatrische en cardiovasculaire aandoeningen.
  • De laatste jaren zijn verschillende immunologische routes, immuuncellen en cytokinen geïdentificeerd als belangrijke factoren in de pathofysiologie en als therapeutische aangrijpingspunten.
  • Behandeling met ‘disease modifying anti-rheumatic drugs’ verbetert bij veel AP-patiënten in hoge mate de symptomen en de kwaliteit van leven.