Selma E. Kaffka genaamd Dengler

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:B2084

Selma E. Kaffka genaamd Dengler is aios Cardiothoracale chirurgie en promovenda in het UMC Utrecht. Ze is een van de auteurs van het artikel over regionale perfusie bij hartdonatie (D6602).

Wat wilde u vroeger worden?

‘Gynaecoloog, want baby’s vond ik altijd geweldig.’

Welke levende arts bewondert u het meest en waarom?

‘Iedere arts die voor zichzelf zorgt en op die manier optimaal zijn of haar beroep kan uitoefenen zonder zijn of haar menselijkheid te verliezen.’

Wat was de beste stap in uw carrière?

‘Solliciteren in het UMC Utrecht en het starten van mijn promotieonderzoek.’

Wat bracht u ertoe een artikel bij het NTvG in te dienen?

‘Ons belangrijkste doel was om de Nederlandse arts te bereiken omdat dit artikel specifiek over de Nederlandse situatie gaat. Daar past het NTvG het beste bij.’

Wat zou u doen als u een dag de baas was in Nederland?

‘Zorgen dat er minder afstand komt tussen de laagste en hoogste inkomens.’

Waar bent of was u het gelukkigst?

‘Vlieland. Hier heb ik vele zomervakanties doorgebracht als kind. Later heb ik hier mijn eerste werkervaring…

Gerelateerde artikelen

Reacties