Science onthult mogelijke fraude bij alzheimeronderzoek

Twee zwarte toetsenbord toetsen met de woorden "Copy" en "Paste".
Erna C. van Balen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D7136

Mogelijke fraude in een toonaangevende Nature-publicatie leidt volgens diverse Engelstalige media tot verdere twijfels over de amyloïdhypothese en het daarin geïnvesteerde geld. Is dat terecht? Nederlandse onderzoekers denken van niet. De wetenschappelijke fraude zelf vinden ze ernstiger.

Mogelijk is in een toonaangevende publicatie uit 2006 in vakblad Nature geknoeid met afbeeldingen van western blots. De conclusies dat A-bèta-oligomeren een grote rol spelen bij het ontstaan van de ziekte van Alzheimer, zouden daarmee op losse schroeven komen te staan. Daarmee zouden tientallen miljoenen dollars verspild zijn, onthulde vakblad Science onlangs.

Figuur
Voorbeeld van een western blot
Figuur | Voorbeeld van een western blot
In een western blot worden eiwitten van elkaar gescheiden en geïdentificeerd op basis van onder andere molecuulgewicht. De eiwitten in dit voorbeeld zijn zichtbaar gemaakt met rood fluorescerende antilichamen (dit is niet de omstreden western blot uit het Nature-artikel). Bron: Wikipedia (foto: Tim Vickers).

In de betreffende studie wisten Sylvain Lesné en zijn collega’s van de University of Minnesota (Twin Cities) een specifieke Aβ-oligomeer met een gewicht van 56 kD (Aβ*56) te isoleren uit de hersenen van oudere muizen met geheugenproblemen. Als ze dit vervolgens toedienden aan jonge ratten, kregen die ook last van dit typische alzheimerverschijnsel. De auteurs concludeerden daarop dat deze specifieke vorm van Aβ*56 betrokken moet zijn bij geheugenklachten van patiënten met de ziekte van Alzheimer, onafhankelijk van plaquevorming.

De studie was een van de vele waarin de rol van Aβ-oligomeren bij het ontstaan van alzheimer is onderzocht…

Auteursinformatie

Drs. E.C. van Balen, MPhil, nieuwsredacteur, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Amsterdam.

Contact E.C. van Balen (e.vanbalen@ntvg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Erna C. van Balen ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Journalistiek
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties