'Repetitive strain injury' over hoogtepunt heen

Nieuws
F. Kievits
M.T. Adriaanse
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:1346-7
Download PDF

Het aantal meldingen van mensen die klagen over een muisarm en over nek-, rug- en schouderproblemen die onder de noemer ‘repetitive strain injury’ (RSI) kunnen worden geschaard, zat in 2007 weer op het niveau van 1998. Dit blijkt uit cijfers van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) in het nieuwsblad Verzekerd! (2008;6:14).

Bij lange na is RSI niet meer de beroepsziekte nummer één van Nederland. Van alle beroepsziektemeldingen in 2007 was 5 toe te schrijven aan RSI. Anders was dit in het ‘topjaar’ 2003, toen RSI nog verantwoordelijk was voor 30 van de ziekmeldingen. In dat jaar kregen verzekeraars bijna 300 RSI-claims binnen, waarbij schade en causualiteit tussen werk en RSI waren vastgesteld.

In 2004 trad een kentering op. De jongste CVS-cijfers laten zien dat RSI weer op het niveau zit van 10 jaar geleden. Dat is niet zo gek, schrijft CVS: ‘Werkgevers, maar ook arbodiensten en verzekeraars hebben de afgelopen jaren flink werk gemaakt van voorlichting en preventieve maatregelen.’ Volgens het CVS weten veel mensen nu dat een goede zithouding en de juiste afstand tot het scherm belangrijk zijn en dat men niet te lang achter elkaar in dezelfde houding moet zitten.

De daling die het CVS signaleert, komt overeen met de cijfers die door arbodiensten en bedrijfsartsen worden aangeleverd aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB), hoewel daar al vóór 2003 een daling werd gezien. In 2000 registreerde het NCvB 3011 meldingen van RSI. In 2006 was dat nog maar een derde: 1185. Ook het aantal leden van de RSI-patiëntenvereniging daalde in de afgelopen jaren van 5000 in 2003 naar 2000 nu.

Gerelateerde artikelen

Reacties