Relatie tussen voedselclassificatiesystemen en sterfte

Mensen die kijken naar een boodschappenschap
Niels J. Elbert
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7225

Waarom dit onderzoek?

Met het ‘Food Standards Agency Nutrient Profiling System’ (FSAm-NPS) en de NOVA-classificatie wordt de kwaliteit van voedsel geclassificeerd, respectievelijk op basis van de voedingswaarde en de mate van bewerking. Welke invloed deze dimensies hebben op de volksgezondheid is onduidelijk.

Onderzoeksvraag

Wat is de relatie tussen 2 voedselclassificatiesystemen…

Auteursinformatie

Contact N.J. Elbert (niels_elbert@hotmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Niels J. Elbert ICMJE-formulier
De invloed van sterk bewerkte voeding op hart- en vaatziekten

Ook interessant

Reacties