Rapport van de commissie in zake het instellen van een onderzoek naar de positie en de salarieering enz. van artsen, verbonden aan gevangenissen en aanverwante gestichten

Klinische praktijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1920;64:1788-98