Quantative three-dimensional scintillography of the stomach with technetium (<SUP>99m</SUP>Tc)

Media
Setälä, K., Siurala, M., Nyyssönen, O. en Trakiaien, E.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1969;113:1697
Eerste pagina van het artikel zoals het is gepubliceerd in het tijdschrift

Dit artikel is alleen beschikbaar als PDF.Lees de PDF

Ook interessant

Reacties