Pulex irritans een varkenparasiet

Onderzoek
Swellengrebel
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1926;70:2593-4