Psychiatrisch-neurologische verschijnselen bij nicotinezuurdeficiëntie

Onderzoek
Eringa, P.S.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1947;91:2099-104