Profylaxe bij acuut reuma anders dan langwerkend penicilline?

Klinische praktijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:721-2

VRAAG 5. Een van mijn patiënten, een 7-jarig meisje dat in 1987 en 1988 een aanval had van acuut reuma (chorea minor zonder cardiale problemen), ontvangt sedert enkele maanden reumaprofylaxe in de vorm van injecties met penicilline (Penidural) eenmaal per maand. Onlangs reageerde haar oudere broertje allergisch op penicilline (urticaria en exantheem). Naar aanleiding van dit voorval werd mij gevraagd wat de profylactische mogelijkheden zijn, als zich bij het kind met reumaprofylaxe ook een allergie op penicilline zou ontwikkelen. Mijn vragen zijn:

– Zijn er alternatieve depotpreparaten (bijv. erytromycine) verkrijgbaar in Nederland of in het buitenland?

– Wordt er onderzoek gedaan naar een streptokokkenvaccin en zo ja zijn daarvan al resultaten bekend?

– Zijn er ten aanzien van reumaprofylaxe in de nabije toekomst nieuwe ontwikkelingen te verwachten?

ANTWOORD. Er zijn momenteel geen alternatieve depotpreparaten verkrijgbaar welke zouden kunnen worden aangewend voor de profylactische behandeling van acuut reuma. Bij patiënten die…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties