Polynucleaire ova en polyovulaire follikels in de ovaria van het opossum en van andere zoogdieren

Onderzoek
Gelderen, Chr. van
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1926;70:74-5