Personalia

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:947-8

R.E.Spijker, anesthesist bij het Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk, is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Benoemd. Prof.dr.F.H.M.Corstens, is benoemd tot buitengewoon hoogleraar aan de Faculteit der Medische Wetenschappen van de Katholieke Universiteit Nijmegen met als leeropdracht Nucleaire Geneeskunde. Prof.dr.A.Huson, buitengewoon hoogleraar Functionele Anatomie aan de Technische Universiteit Eindhoven, en dr.H.Kuipers, universitair hoofddocent bij de vankgroep Fysiologie van de Rijksuniversiteit Limburg, zijn benoemd tot hoogleraar Bewegingswetenschappen bij de Faculteit der Gezondheidswetenschappen van de Rijksuniversiteit Limburg. Dr.P.Pop, internist in het Academisch Ziekenhuis Maastricht en coördinator van het Diagnostisch Centrum, is door de Stichting Wetenschappelijk Onderwijs Limburg benoemd tot hoogleraar…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties