Het roer moet verder om

Pamflet ‘Zorg voor Samenhang’

Lara Harmans
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:C4262
Download PDF

Vier jaar geleden stelden de bezorgde huisartsen van het actiecomité ‘Het roer moet om’ het manifest van de bezorgde huisarts op, dat werd ondertekend door circa 8000 huisartsen. Alle inspanningen van de afgelopen jaren ten spijt blijken gebrek aan samenhang, visie en regie in de zorg de grootste struikelblokken. Om het debat hierover op gang te brengen, wordt nu opgeroepen om het pamflet ‘Zorg voor samenhang’ te ondertekenen.

artikel

De oproep aan politiek, verzekeraars en zorgverleners is als volgt: ‘Maak samenhang door samenwerking het leidende principe in de zorg, voor én met de patiënt.

  1. Herken de blokkades en financiële schotten die samenwerking frustreren en bureaucratiseren.
  2. Stop de leegloop van zorgprofessionals door meer erkenning van en vertrouwen in de kwaliteit van hun werk. Alleen zo kan adequate zorg beschikbaar en betaalbaar blijven.
  3. Herpak het politieke mandaat. Zorg is gebaat bij een duurzame herinrichting en pijnlijke keuzes. Dat is het mandaat en de verantwoordelijkheid van de politiek.’

‘Niet de opdracht tot concurrentie, maar de wil tot samenwerking moet leidend zijn’ – het is een oproep tegen bureaucreatie en voor een andere blik op de zorg. Toosje Valkenburg, een van de huisartsen van het actiecomité ‘Het roer moet om’ vertelt: ‘Vooral de zorg voor kwetsbaren zit in de knel door een gebrek aan samenhang van zorg in de regio. Zo moeten sommige mensen een jaar wachten voordat ze in de ggz terechtkunnen. Er wordt nu vaak geroepen dat het veld het moet oplossen, maar de individuele psychiater kan hier niks aan veranderen: hier moet beleidsmatig iets aan worden gedaan. De complexiteit van de klachten van deze patiënten vraagt om een samenhangende behandeling of begeleiding. Die samenhang ontbreekt, waardoor wachttijden en kosten oplopen.’

Het vervolg van deze oproep is een publiek debat in het najaar, om concrete knelpunten te formuleren en verder aan te scherpen. De wens is om de knelpunten waar politieke oplossingen voor nodig zijn, uiteindelijk in een hoorzitting voor te leggen aan de Tweede Kamer of een vaste Kamercommissie. Valkenburg: ‘Kamerleden kunnen alleen zelf een hoorzitting initiëren. Dit is een appel om dat ook te doen.’

U vindt het pamflet en meer informatie op https://www.hetroermoetom.nu/

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties