Palliatieve zorg

Media
A. de Graeff
G.M. Hesselmann
R.J.A. Krol
M.B. Kuyper
E.H. Verhagen
E.J. Vollaard
S.J. Swart
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:159

Palliatieve zorg. Richtlijnen voor de praktijk. Onder redactie van A.de Graeff, G.M.Hesselmann, R.J.A.Krol, M.B.Kuyper, E.H.Verhagen en E.J.Vollaard. 768 bl., fig., tabellen. Vereniging van Integrale Kankercentra (VIKC), Utrecht 2006. ISBN 90-72175-37-9. Prijs: geb. € 39,95.

Het stimuleringsprogramma van het ministerie van VWS heeft in het laatste decennium van de vorige eeuw…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties