Overgaan van stoffen van het bloed in de ruggemergsvloeistof

Onderzoek
Koopman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1920;64:804