Over techniek, geneeskunde en Technische Geneeskunde

Ivo Broeders
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:B1063

Ivo Broeders is chirurg in het Meander Medisch Centrum in Amersfoort en hoogleraar robotica en minimaal-invasieve chirurgie aan de Universiteit Twente. Hij beschrijft in 4 weekboeken zijn fascinatie voor technologische vooruitgang (IAMJ.Broeders@meandermc.nl).

Sinds 2007 werk ik als klinisch hoogleraar bij de studie Technische Geneeskunde aan de Universiteit Twente. Eenmaal per week stap ik in de auto op weg naar Enschede om te doceren of om onderzoek te verrichten. Ik houd me dan vooral bezig met robots die flexibele endoscopen besturen. Maar mijn belangrijkste taak is ook mijn leukste. Ik leer de studenten hoe een chirurg denkt tijdens zijn werk. Wat verwacht ik van mijn apparatuur en wat is het werktempo op een OK? Chirurgen willen instrumenten niet kalibreren voor de operatie en we kunnen niet omgaan met lastige instellingen. Eén schakelaar is…

De x-factor in medische technologie

Ook interessant

Reacties