Over ontaarding van periphere zenuwen bij dieren

Onderzoek
Schimmel, W.C.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1890;34:498