Over het ontstaan en de behandeling van pyurie bij zuigelingen en jonge kinderen

Onderzoek
Wijmer-van Beusichem, H.L.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1926;70:452-3