Over gynergeen, een secale praeparaat

Onderzoek
Gremmée, Chr.J.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1926;70:1387-9