Over centripetale en centrifugale bewegingen

Onderzoek
G.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1881;25:86