Oppervlakte-spanning van bloedserum van gezonden en zieken

Onderzoek
Ringer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1926;70:2392