Opgaven, betreffende de maandelijksche sterfte en de geboorte in eenige groote gemeenten, november 1886

Onderzoek
Egeling, L.J.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1887;31:60