Onze buitenlandsche collega's over het afgeven van ziekenbriefjes

Snoeck Henkemans, D.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1930;74:1381-2