Onderbehandeling van exocriene pancreasinsufficiëntie na chirurgie

Onderzoek
Susanne van der Velde
Henk Hartgrink
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A5407

Waarom dit onderzoek?

Tot 80% van de patiënten die pancreaschirurgie ondergaan, ontwikkelt exocriene insufficiëntie. Behandeling hiervan met een adequate hoeveelheid pancreasenzymen is lastig en gegevens over de dagelijkse praktijk ontbreken.

Onderzoeksvraag

Hoe verloopt de dagelijkse enzymvervanging en wat zijn de gerelateerde klachten bij patiënten na pancreaschirurgie?

Hoe werd dit onderzocht

Auteursinformatie

Contact (s.vandervelde@hagaziekenhuis.nl)

Ook interessant

Reacties