NTvG biedt CME

Opinie
Peter W. de Leeuw
Robert Pierik
Rob Klaassen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:B654

artikel

 Beluister ook een interview met NTvG-hoofdredacteur Peter de Leeuw over CME-toetsen.

Nederland moet vooraan staan in de rij van landen met een goed ontwikkelde kenniseconomie. Deze politieke uitspraak krijgt extra betekenis nu blijkt dat scholieren in het middelbare onderwijs maar middelmatig scoren in Europa. Voor medische beroepsbeoefenaren geldt dit laatste niet, maar deze groep wordt dan ook voortdurend bijgeschoold. Als bewijs van continue medische educatie (CME) dient de medicus elke 5 jaar aan te geven hoe en waar hij of zij voldoende accreditatiepunten bij elkaar heeft gespaard om verlenging van de registratie te rechtvaardigen.

De meeste punten worden verzameld tijdens congressen. Deze manier van nascholen kent echter enkele nadelen. Het digitale tijdperk maakt het mogelijk om CME ook op andere manieren te organiseren waarbij een actieve houding van de arts wordt gevraagd en waarbij deze zelf kan bepalen wanneer de nascholing wordt gevolgd, zonder hiervoor te hoeven reizen.

Diverse internationale medische tijdschriften hebben de mogelijkheden van deze ‘online’ nascholing onderkend en zijn met CME-programma’s gekomen waarbij de lezer zijn of haar kennis kan toetsen aan de hand van vragen, behorend bij een bepaald artikel. Ook het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) wil in deze vorm van nascholing en toetsing een belangrijke rol gaan spelen.

Het verheugt ons dan ook u nu te kunnen melden dat met ingang van deze maand CME beschikbaar is in ons Tijdschrift. Er is inmiddels een uniek en vruchtbaar samenwerkingsverband tot stand gekomen tussen de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH), de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) en het NTvG om gezamenlijk het CME-programma voor respectievelijk chirurgen en internisten vorm te geven. Een bijzondere primeur dus. Overigens zullen in de loop van dit jaar ook andere disciplines die al belangstelling hebben getoond aan dit initiatief gaan deelnemen.

In het tijdschrift kunt u zien welke artikelen door de redactie en de vertegenwoordiger van de betreffende wetenschappelijke vereniging CME-waardig zijn bevonden. Vervolgens kunt u op de website van het NTvG de toetsen bij deze artikelen maken. Bij voldoende resultaat zal uw nascholingspunt automatisch in GAIA worden bijgeschreven. Het is uiteraard aan de wetenschappelijke vereniging om te bepalen hoeveel van deze punten ingezet kunnen worden voor herregistratie. Vooralsnog zijn uit de afspraken hierover aantrekkelijke aantallen gekomen. Wij hopen en verwachten dat velen van u aan deze nieuwe vorm van toetsing zullen meedoen en dat het NTvG op deze manier een verdere bijdrage kan leveren aan de kennisontwikkeling van de Nederlandse arts.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties