Praktische toepassing van glucocorticoïden bij covid-19

Meer vragen dan antwoorden?
Nieuws
21-12-2020
Mark de Boer

In de afgelopen maanden kregen glucocorticoïden op basis van de resultaten van gerandomiseerde onderzoeken een vaste plaats in de nationale- en internationale behandelrichtlijnen voor covid-19.1,2 Helaas geven de verzamelde studiegegevens nog geen duidelijke antwoorden op een aantal praktische vervolgvragen, zoals: is het in bepaalde situaties zinvol om patiënten die (nog) ...