Foto: Kristian Kirk Mailand/123RF.com

Pamflet ‘Zorg voor Samenhang’
Open

Het roer moet verder om
Nieuws
12-06-2019
Lara Harmans

Vier jaar geleden stelden de bezorgde huisartsen van het actiecomité ‘Het roer moet om’ het manifest van de bezorgde huisarts op, dat werd ondertekend door circa 8000 huisartsen. Alle inspanningen van de afgelopen jaren ten spijt blijken gebrek aan samenhang, visie en regie in de zorg de grootste struikelblokken. Om het debat hierover op gang te brengen, wordt nu opgeroepen om het pamflet ‘Zorg voor samenhang’ te ondertekenen.

De oproep aan politiek, verzekeraars en zorgverleners is als volgt: ‘Maak samenhang door samenwerking het leidende principe in de zorg, voor én met de patiënt.

  1. Herken de blokkades en financiële schotten die samenwerking frustreren en bureaucratiseren.
  2. Stop de leegloop van zorgprofessionals door meer erkenning van en vertrouwen in de kwaliteit van hun werk. Alleen ...