Minder invasieve test

Nieuws
24-07-2020
Lara Harmans

Volgens Anneloes Vlek en collega’s van het Diakonessenhuis Utrecht kan de PCR-test voor SARS-CoV-2 goed worden uitgevoerd met materiaal uit de neus en keel samen: het is niet nodig om met een wattenstaaf materiaal in de nasofarynx te verzamelen (Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2020; online 14 juli). Deze methode is veel eenvoudiger uit te voeren en is minder invasief.

De WHO raadt aan om voor een SARS-CoV-2-test met een speciale wattenstaaf materiaal uit de nasofarynx te verzamelen, die zich achter de neusholte bevindt. Dit wordt als tamelijk onprettig ervaren. In Nederland verschilt het per testlocatie hoe de test wordt afgenomen. Bij de GGD wordt meestal het advies van de WHO gevolgd, al dan niet in combinatie met afname uit de keel. In ziekenhuizen wordt vaker een gecombineerde keel- en neusafname verricht, waarvoor geen speciale wattenstaaf nodig is.

Vlek en collega’s vergeleken in hun recente, kleinschalige onderzoek de resultaten van SARS-CoV-2-PCR-tests van de gecombineerde keel- en neusafname met de resultaten van de direct daarna afgenomen nasofaryngeale PCR-testresultaten. Bij de gecombineerde keel-neustest gaat men eerst met een wattenstaaf langs de achterkant van de orofarynx, en daarna met dezelfde wattenstaaf in 1 neusholte over de neusbodem – en dan niet tot in de nasofarynx.

Het onderzoek werd eind april 2020 uitgevoerd bij 107 medewerkers van het Diakonessenhuis Utrecht met covid-19-symptomen. Van hen testten er 80 negatief (74,8%) bij beide methodes, 25 positief bij beide methodes (23,4%) en 2 alleen positief met de keel-neustest (1,9%). Daarmee was de overeenstemming tussen de methodes zeer hoog (κ = 0,95). Wel waren er meer replicatiecycli in de PCR nodig bij de keel-neustest dan bij de nasofarynxtest (mediane grenswaarde resp. 21 (IQR: 17-20) vs. 19 (IQR: 18-29) cycli).

De onderzoekers menen dat de gecombineerde keel-neustest desondanks een geschikt alternatief is.