Dit zijn de beste voorspellers voor sterfte

COVID-19: mortaliteit en verspreiding
Nieuws
19-03-2020
Jeanne Heijnen

Chinese auteurs beschrijven in The Lancet in een cohortstudie van 191 patiënten uit Wuhan wat risicofactoren zijn op overlijden en onderzochten de kenmerken van de virusverspreiding. Dit is volgens de onderzoekers de eerste studie die uitgaat van een patiëntenpopulatie met COVID-19 waarvan de klinische uitkomst bekend is (2020; online 11 maart).

Het cohort (n = ...