Covid-19: hoe betrouwbaar zijn sneltesten?

Nieuws
07-10-2020
Marc J.M. Bonten

Reacties (1)

Inloggen om een reactie te plaatsen
Vishal Hira
09-10-2020 11:33

Is het nog wel zinnig om zoveel te testen?

Allereerst complimenten aan de collega’s in Utrecht en Breda en op Aruba met het mooie werk dat ze hebben gedaan om de antigeentesten netjes te valideren. Ik denk dat deze zeker een plek kunnen en zullen krijgen in de (laag volume) diagnostiek. Echter, het artikel van collega Bonten suggereert een beetje dat massaal testen sowieso gewenst is (“testen aan huis wordt op termijn mogelijk”), maar daar heb ik toch mijn twijfels bij. Ik denk dat massaal testen, zoals nu gepoogd wordt te doen, in de huidige situatie (met hoge percentages positieven) niet zinnig is en misschien het probleem zelfs erger maakt. Afgezien van dat het testen an sich geen infecties voorkomt (gedrag voorkomt infecties), is één van de belangrijkste doelen van massaal testen, namelijk adequaat BCO, nu vrijwel niet meer van toepassing. Daarnaast is het denk ik aannemelijk dat mensen in deze periode geïnfecteerd kunnen zijn met meerdere respiratoire virussen. Dit zou kunnen betekenen dat iemand op dag 0 klachten krijgt en op dag 2 negatief test en dan weer het “normale leven” hervat. Als deze persoon op dag 4 COVID-19 krijgt, maar deze klachten vervolgens schaart onder dezelfde infectie als de al bestaande klachten, laat deze zich niet opnieuw testen, maar is wel een bron voor verspreiding.

Het lijkt mij zinniger om in deze periode niet massaal de hele populatie te testen bij klachten, maar te zeggen dat mensen in thuisisolatie moeten als ze klachten hebben. Thuisisolatie kan dan opgeheven worden als de klachten weer voorbij zijn. Bijkomend voordeel is dat er waarschijnlijk ook minder verspreiding is van andere respiratoire virussen. Gewogen risico’s kunnen genomen worden bij bepaalde beroepsgroepen, zoals zorgmedewerkers en onderwijspersoneel, waarbij ik inderdaad ook verwacht dat antigeentesten van toegevoegde waarde zullen zijn. Indien het percentage positieve testen weer naar een beheersbaar niveau daalt en adequaat BCO weer mogelijk is, kan weer teruggeschakeld worden naar massaal testen.

Ik snap dat dit toch ook vooral een bestuurlijke beslissing is, maar ik denk dat wij als professionals niet moeten meegaan in het in de media ontstane beeld dat testen sowieso goed is. Eigenlijk geldt hier hetzelfde als in de hele geneeskunde geldt: er moet vooraf goed nagedacht worden over indicaties voor medische diagnostiek. En zodra indicaties vervallen of situaties wijzigen moet beleid weer bijgestuurd worden.

Vishal Hira, arts-microbioloog, Groene Hart Ziekenhuis