Nederlandse vereniging voor cardiologie

Klinische praktijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1969;113:826-32