Nederlandsche vereeniging van dermatologen

Klinische praktijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1920;64:2079-86