Mortaliteit hartinfarct flink afgenomen

Mortaliteit hartinfarct flink afgenomen
Lucas Maillette de Buy Wenniger
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:C1142

Rotterdamse cardiologen vergeleken de overlevingskansen van patiënten die tussen 1985 en 2008 met een acuut myocardinfarct in het Erasmus MC werden opgenomen en concluderen dat de cardiologische zorg zich sterk heeft ontwikkeld. In de jaren 1985-1990 stierf nog 17% van de patiënten met een klassiek groot infarct binnen 30 dagen…

Ook interessant

Reacties