Adviezen voor perioperatief beleid

Mogen nagellak, kunstnagels en piercings buiten het operatiegebied blijven zitten?

Klinische praktijk
Martin J.L. Bucx
Piet Krijtenburg
Gert Jan Scheffer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D918
Abstract

Samenvatting

  • Steeds meer patiënten dragen nagellak, kunstnagels of een piercing.
  • Er is onduidelijkheid over hoe preoperatief moet worden omgegaan met deze lichaamsversieringen, met name als ze zich buiten het operatiegebied bevinden.
  • In de meeste ziekenhuizen worden patiënten aangespoord nagellak, kunstnagels of een piercing preoperatief te verwijderen omdat wordt gedacht dat deze versiering problemen kan gaan geven.
  • Regelmatig kunnen de genoemde lichaamsversieringen echter niet probleemloos worden verwijderd.
  • Kunstnagels of nagellak leveren vrijwel nooit problemen op rond de operatie en daarom hoeven ze niet van tevoren verwijderd te worden.
  • Dit geldt ook voor de meeste piercings, tenzij deze in of bij de luchtweg zijn gelegen, scherpe uiteinden hebben of door de peroperatieve ligging van de patiënt tot problemen kunnen leiden.
  • Goede informatievoorziening aan de patiënt, kennis over het verwijderen van piercings, en documentatie van aanwezige piercings en van de gemaakte afspraken zijn belangrijk.
  • Een landelijke richtlijn over het perioperatieve beleid is dringend gewenst.
Auteursinformatie

Radboudumc, afd. Anesthesiologie, Pijn en Palliatieve zorg, Nijmegen.

Dr. M.J.L. Bucx, anesthesioloog en klinisch epidemioloog; drs. P. Krijtenburg en prof.dr. G.J. Scheffer, anesthesiologen.

Contact dr. M.J.L. Bucx (martin.bucx@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

De medewerkers van piercingshop The Rising Bastards, Nijmegen, gaven waardevolle informatie voor dit manuscript.

Auteur Belangenverstrengeling
Martin J.L. Bucx ICMJE-formulier
Piet Krijtenburg ICMJE-formulier
Gert Jan Scheffer ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties