Metformine, ivermectine en fluvoxamine bij covid

David J. Brinkman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:C5254

Zowel metformine, ivermectine als fluvoxamine zijn niet effectief in het voorkomen van een ernstig beloop bij een covid-19-infectie. Dat is de conclusie van een groot onderzoek dat recent gepubliceerd is in de New England Journal of Medicine.

Metformine, ivermectine en fluvoxamine hebben mogelijk een antivirale werking doordat zij de eiwitsynthese remmen. Om te weten te komen of deze geneesmiddelen een ernstig beloop van een covid-19-infectie kunnen voorkomen, voerden onderzoekers een multicentrische RCT uit onder volwassen patiënten met overgewicht of obesitas uit verschillende Amerikaanse ziekenhuizen (N Engl J Med. 2022;387:599-610). De onderzoekers definieerden een ‘ernstig beloop van covid-19’ als een zuurstofsaturatie gemeten in de thuissituatie ≤ 93%, presentatie op de spoedeisende hulp, opname in het ziekenhuis of overlijden binnen 2 weken na begin van de symptomen. Zij randomiseerden patiënten binnen 3 dagen na een bewezen covid-19-infectie volgens een factoriële 2-bij-3-opzet tussen metformine, ivermectine en fluvoxamine. De onderzoekers corrigeerden bij de analyses voor de vaccinatiestatus en het gebruik van andere onderzoeksmedicatie.

De onderzoekers analyseerden de gegevens van 1431 patiënten (mediane leeftijd: 46 jaar; 56% vrouw; 82% wit). Noch van metformine (adjusted oddsratio (aOR): 0,84; 95%-BI: 0,66-1,09), noch van ivermectine (aOR: 1,05; 95%-BI: 0,76-1,45) of fluvoxamine (aOR: 0,94; 95%-BI: 0,76-1,45) was er effect op het voorkomen van een ernstig beloop.

Marloes Dankers, apotheker bij het Instituut Verantwoord Medicijngebruik, zegt in een reactie: ‘Deze RCT biedt relevante inzichten over 3 beschikbare middelen en hun effectiviteit in de vroege fase van een covid-19-infectie. De studie bevestigt het gebrek aan werkzaamheid van ivermectine, zoals dat eerder ook al is geconcludeerd in een Cochrane Review op basis van 11 RCT’s. Voor metformine is weinig ander onderzoek beschikbaar, maar de uitkomsten van het huidige onderzoek geven weinig aanleiding om effect van dit middel te verwachten bij een covid-19-infectie. Fluvoxamine is van de 3 onderzochte middelen wellicht nog dat met de meeste potentie. In een eerdere systematische review en meta-analyse op basis van 3 RCT’s werd een mogelijk effect gevonden op het voorkomen van ziekenhuisopnames. De gebruikte dosering van fluvoxamine lag in die RCT’s wel hoger dan in deze studie. Meer onderzoek naar fluvoxamine als behandeloptie in de vroege fase van een covid-19-infectie is daarom aangewezen, zowel naar het werkingsmechanisme als naar de klinische effecten.’

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie
Covid-19

Gerelateerde artikelen

Reacties