Metalen en plastics als veroorzakers van koorts

Klinische praktijk
W.L.A.M. de Kort
P.M.A. Cremers
P.A. Bleeker
H.C. Kok
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:1201-3

Dames en Heren,

Het klinische beeld dat bestaat uit snel opkomende koorts, malaisegevoel en een droge prikkelhoest, wijst meestal op een infectieuze aandoening van de bovenste luchtwegen. Het kan evenwel zinvol zijn om aan patiënten met dergelijke klachten en symptomen, vooral wanneer ze recidiveren of de aandoening een ongebruikelijk verloop heeft, te vragen naar hun bezigheden tijdens de voorafgaande uren of de werkdag. Daarbij moet dan niet alleen worden gevraagd naar bezigheden die samenhangen met het werk, maar ook naar hobby's. Dit kan de sleutel tot de diagnose leveren en licht werpen op aandoeningen, die anders als febris e causa ignota te boek zouden komen te staan. Bovendien kunnen recidieven worden voorkomen.

Patiënt A, een 33-jarige metaalbewerker, bezocht zijn huisarts omdat hij de vorige avond snel opkomende koorts had gehad, tot 40,3°C, gepaard gaande met koude rillingen, een droge prikkelhoest, hoofd- en spierpijn. Hij was niet kortademig en had geen…

Auteursinformatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Directoraat-Generaal van de Arbeid, afd. Arbeidsgezondheidskunde, Postbus 69, 2270 MA Voorburg.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum, Bilthoven.

P.M.A.Cremers.

Ziekenhuis ‘Rivierenland’, afd. Interne Geneeskunde, Tiel.

P.A.Bleeker, internist.

H.C.Kok, huisarts te Aalten.

Contact W.L.A.M.de Kort, bedrijfsarts

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties