In memoriam G.J. Verdonk.

Th.G. van Rijssel
A. Schaberg
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:1424-5

– Op 19 mei jl. overleed op 75-jarige leeftijd de patholoog-anatoom Gerrit Jan Verdonk.

Verdonk heeft gedurende een lange periode, bijna 50 jaar, een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van zijn vak in de Leidse en Haagse regio. Aanvankelijk als assistent, later als conservator, was hij de rechterhand van de hoogleraar Lignac. Na diens overlijden, bij een vliegtuigongeluk in 1954, gaf hij tot de benoeming van diens opvolger leiding aan de afdeling Pathologie van de medische faculteit in Leiden. Ook na de benoeming van Van Rijssel bleef hij verbonden aan het Leidse laboratorium. Hij combineerde deze functie met die…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties