In memoriam Dr. C.J. Vaillant 19 October 1818-27 maart 1914
Open

Personalia
04-03-1914
Halbertsma, S.J.