Hoge kwaliteit door samenwerking UMC’s en opleidingsziekenhuizen

Medisch-wetenschappelijk onderzoek in Nederland

Onderzoek
Marcel Levi
Henk E. Sluiter
Thed van Leeuwen
Maarten Rook
Guy Peeters
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6081
Abstract

Samenvatting

Doel

Het meten van de omvang en kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek in de UMC’s en in de Nederlandse opleidingsziekenhuizen, verenigd in de Samenwerkende Topklinische Opleidingsziekenhuizen (STZ).

Opzet

Bibliometrische analyse.

Methode

Het Centrum voor Wetenschap en Technologie Studies (CWTS) analyseerde de omvang en kwaliteit van het Nederlandse wetenschappelijk onderzoek in de UMC’s en de STZ-centra aan de hand van citatiescores. Als maat voor de kwaliteit werd de ‘mean normalized citation score’ (MNCS) gehanteerd. Deze werd berekend per ziekenhuis (STZ-ziekenhuis of UMC) en per discipline. De analyse betrof alle publicaties van de STZ-ziekenhuizen en UMC’s opgenomen in de ‘Web of Science’-database in de periode 1998-2010.

Resultaten

Uit de CWTS-analyses kwam naar voren dat de MNCS van alle Nederlandse UMC’s ver boven het wereldgemiddelde ligt. Bij de STZ-ziekenhuizen was de gemiddelde citatiescore lager bij onderzoek dat niet in samenwerking met een UMC wordt verricht, terwijl onderzoek dat door STZ-ziekenhuizen in samenwerking met een UMC was uitgevoerd zeer hoge citatiescores had.

Conclusie

In Nederland wordt naar internationale maatstaven veel en goed medisch onderzoek gedaan en gepubliceerd. De uitkomsten van het CWTS-onderzoek leiden tot de conclusie dat het goed is als UMC’s en STZ-ziekenhuizen doorgaan met het doen van gezamenlijk onderzoek. Deze ontwikkeling kan worden gestimuleerd door de huidige Onderwijs- en Opleidingsregio’s (OOR’s) om te vormen tot OORR’s (Onderwijs-, Opleiding- en Research Regio’s). Voor deze infrastructuur is het wel nodig dat er voldoende financiering beschikbaar blijft.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, Raad van Bestuur, Amsterdam.

Prof.dr. M. Levi, internist en voorzitter Raad van Bestuur.

Deventer Ziekenhuis, afd. Interne Geneeskunde, Deventer.

Dr. H.E. Sluiter, internist.

Universiteit van Leiden, Centrum voor Wetenschap en Technologie Studies, Leiden.

Dr. T. van Leeuwen, onderzoeker.

Samenwerkende Topklinische Opleidings Ziekenhuizen, Utrecht.

Drs. M. Rook, voorzitter.

Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+), Raad van Bestuur, Maastricht.

Drs. G. Peeters, voorzitter Raad van Bestuur.

Contact prof.dr. M. Levi (m.m.levi@amc.uva.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 21 mei 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Marcel Levi ICMJE-formulier
Henk E. Sluiter ICMJE-formulier
Thed van Leeuwen ICMJE-formulier
Maarten Rook ICMJE-formulier
Guy Peeters ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties