Mededeling van het College ter beoordeling van geneesmiddelen

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:386-7

Het College zal voortaan maandelijks een lijst publiceren van geneesmiddelen met voor Nederland nieuwe werkzame bestanddelen die in de voorgaande maand door het College in het register zijn ingeschreven. Het betreft stoffen die niet in een reeds geregistreerd geneesmiddel voorkomen; het kunnen dus ook nieuwe zouten van bekende stoffen zijn of bekende stoffen die niet eerder werden geregistreerd. Met het publiceren van deze inschrijvingen doet het College geen enkele uitspraak over de nieuwheidswaarde (ander werkzaamheids-veiligheidsprofiel) van de desbetreffende produkten. Tevens zal voor ieder produkt de indicatiestelling, zoals deze door de registratiehouder is voorgesteld en vervolgens door het College is goedgekeurd…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties